BM - Attika-Kronendämmung
BM - Attika-Kronendämmung

Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
AKD150 BM-Attikakronendämmung | b: 150 mm; von 40 mm auf 60 mm |
EPS grau; L: 1000 mm;
auf Anfrage1 lfm/Stk32 Stk/Krt
AKD200 BM-Attikakronendämmung | b: 200 mm; von 40 mm auf 60 mm |
EPS grau; L: 1000 mm;
auf Anfrage1 lfm/Stk24 Stk/Krt
AKD250 BM-Attikakronendämmung | b: 250 mm; von 40 mm auf 60 mm |
EPS grau; L: 1000 mm;
auf Anfrage1 lfm/Stk20 Stk/Krt
AKD300 BM-Attikakronendämmung | b: 300 mm; von 40 mm auf 70 mm |
EPS grau; L: 1000 mm;
auf Anfrage1 lfm/Stk16 Stk/Krt